جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دانلود ویدیو 5 راز هواپیماهای جنگنده که نمی دانستید

۲ سال پیش
۶۱
5 Most Secret Military Aircraft You Don't Know 5. STEALTH BLACKHAWK <a href="http://https://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_helicopter" rel="nofollow">https://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_helicopter</a> <a href="http://https://theaviationist.com/category/stealth-black-hawk/" rel="nofollow">https://theaviationist.com/category/stealth-black-hawk/</a> <a href="http://https://goo.gl/NKauAD" rel="nofollow">https://goo.gl/NKauAD</a> <a href="http://http://jalopnik.com/5798199/that-downed-us-aircraft-was-a-secret-stealth-helicopter" rel="nofollow">http://jalopnik.com/5798199/that-downed-us-aircraft-was-a-secret-stealth-helicopter</a> 4. BLACKSTAR <a href="http://http://www.spyflight.co.uk/blackstar.htm" rel="nofollow">http://www.spyflight.co.uk/blackstar.htm</a> <a href="http://https://www.theregister.co.uk/2006/04/24/blackstar/" rel="nofollow">https://www.theregister.co.uk/2006/04/24/blackstar/</a> <a href="http://http://www.astronautix.com/b/blackstar.html" rel="nofollow">http://www.astronautix.com/b/blackstar.html</a> <a href="http://https://en.wikipedia.org/wiki/Blackstar_(spacecraft)" rel="nofollow">https://en.wikipedia.org/wiki/Blackstar_(spacecraft)</a> 3. RQ - 180 <a href="http://https://www.slashgear.com/rq-180-drone-leaks-continue-ahead-of-mach-6-son-of-blackbird-13308773/" rel="nofollow">https://www.slashgear.com/rq-180-drone-leaks-continue-ahead-of-mach-6-son-of-blackbird-13308773/</a> <a href="http://http://aviationweek.com/defense/secret-new-uas-shows-stealth-efficiency-advances" rel="nofollow">http://aviationweek.com/defense/secret-new-uas-shows-stealth-efficiency-advances</a> <a href="http://https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-180" rel="nofollow">https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-180</a> 2. X - 37B <a href="http://https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-37" rel="nofollow">https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-37</a> <a href="http://http://www.space.com/25275-x37b-space-plane.html" rel="nofollow">http://www.space.com/25275-x37b-space-plane.html</a> <a href="http://http://www.space.com/35272-x-37b-military-space-plane-600-days.html" rel="nofollow">http://www.space.com/35272-x-37b-military-space-plane-600-days.html</a> <a href="http://http://www.news.com.au/technology/science/space/the-pentagons-mysterious-x37b-space-plane-sets-new-orbit-record/news-story/3405beaafbc1e7f4f7e7c709542480a8" rel="nofollow">http://www.news.com.au/technology/science/space/the-pentagons-mysterious-x37b-space-plane-sets-new-orbit-record/news-story/3405beaafbc1e7f4f7e7c709542480a8</a> 1. AURORA <a href="http://https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(aircraft)" rel="nofollow">https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(aircraft)</a> <a href="http://http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2855795/So-secret-existence-not-acknowledged-Futuristic-Aurora-spy-plane-travels-SIX-TIMES-speed-sound-blamed-mysterious-booms-heard-weekend.html" rel="nofollow">http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2855795/So-secret-existence-not-acknowledged-Futuristic-Aurora-spy-plane-travels-SIX-TIMES-speed-sound-blamed-mysterious-booms-heard-weekend.html</a> <a href="http://http://www.defenceaviation.com/2007/06/sr-91-aurora-aircraft.html" rel="nofollow">http://www.defenceaviation.com/2007/06/sr-91-aurora-aircraft.html</a> secret, military, aircraft, air force, plane, spy, reconnaissance, Kaspian Monster, Lockheed SR-71, VZ-9 Avrocar, Lockheed A-12, Have Blue, TR-3 Black Manta, Ayaks, U-2, Horten Ho 229, The Aurora, vehicle, war, engineering, super sonic, sonic boom, fast, fastest, secretive, conspiracy, top secret, covert, unknown, unpublished, classified, private, undercover, mysterious, mystery, secret military aircraft, stealth fighter, stealth bomber, experimental aircraft, military airplanes,Best Weapons, Secret Military Weapons, Dark5, US Army, New, Secret, America, Future, Military Secrets, Secrets Weapons, UFO, Hidden, Area 51, missile, power, most, nuclear weapon, 2016,Secret weapons, secret weapon, top secret, topsecret, secret aircraft, invisibility cloak, cloak of invisibility, tr-3b, tr-3b aircraft, sr-72, solar warden, aurora aircraft, insect drones, scalar waves, scalar technology, military weapons 2015, future weapons, top secret 2015, conspiracy theory, wierd aircrafts, aircrafts 2015, disclosure, secret military aircraft, Gary McKinnon, military 2015, weapons 2015, indexse7en,Bombers, TOP 10 Bombers, TOP 10 Aircraft, Military Technology 2017, TUPOLEV, bomber, aircraft, russia, TU-160, B-2, B-2 SPIRIT, SU-34, су-34, су-24, ту-142, ту-95, ту-22, sukhoi, air force, TU-142, TU-22, TU-95, B-52, B-1, B-1 LANCER, AVRO VULCAN, United Kingdom, USA, Бомбардировщики, Бомбардировщик, бомбардировщик су-34, бомбардировщик су-24, бомбардировщик ту-160, Bomber B-2, Bomber B-1, Bomber B-52, military, SU-24, force, aviation, army, airplane, 2017, Bomber 2017, Best Bombers, TOP 10 Best Bombers, CONTACT ME ON MY FACEBOOK PAGE <a href="http://https://www.facebook.com/top10informationssss/?fref=ts" rel="nofollow">https://www.facebook.com/top10informationssss/?fref=ts</a> PLEASE DONATE US <a href="http://https://www.paypal.me/Top10info" rel="nofollow">https://www.paypal.me/Top10info</a> <a href="http://https://www.patreon.com/top10information" rel="nofollow">https://www.patreon.com/top10information</a> FOLLOW TOP 10 INFORMATION Facebook Page:- MESSEGE ME <a href="http://https://www.facebook.com/top10informationssss/?fref=ts" rel="nofollow">https://www.facebook.com/top10informationssss/?fref=ts</a> Google Plus:-<a href="http://https://plus.google.com/+TOP10INFORMATION10" rel="nofollow">https://plus.google.com/+TOP10INFORMATION10</a> Twitter:-<a href="http://https://twitter.com/TopTenInfor" rel="nofollow">https://twitter.com/TopTenInfor</a> SUBSCRIBE:-<a href="http://https://goo.gl/F6pHMw" rel="nofollow">https://goo.gl/F6pHMw</a>