جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

رقص روشا با آهنگ وقتی تو میخندی خرابت میشوم آری از رضا ملک زاده

۱۰ ماه پیش
۴,۳۱۲
وقتی تو می خندی؛ خرابت می شوم، آری! دیوانه ی؛ چالی که روی گونه ات داری! بسپار به دستانِ خودم؛ فردایی سختت را روزی نوازش می کنم؛ موهای لختت را جامی بزن؛ لب تر کن از مستی… مستی… تنها بگو؛ دل بر خودم بستی… بستی… بی تو به رسوایی کشد؛ کارم… کارم… هر چه تو خواهی؛ خودم دارم… دارم… تو آتش پاره ای! هی میرقصانی ام… از من که عاشقم؛ رو میگردانی ام… تو آتش پاره ای! هی میرقصانی ام… از من که عاشقم؛ رو میگردانی ام… چیزی نمی گویم… بیا؛ شیرین زبانی کن امشب میانِ ما؛ خودت پا درمیانی کن دل می بَری جانا… دلم؛ دریای طوفانی ست این گونه دلبر بودن؛ اسمش، نامسلمانی ست! جامی بزن؛ لب تر کن از مستی… مستی… تنها بگو؛ دل بر خودم بستی… بستی… تنظیم قطعه : محمدرضا رهنما بی تو به رسوایی کشد؛ کارم… کارم… هر چه تو خواهی؛ خودم دارم… دارم… تو آتش پاره ای! هی میرقصانی ام… از من که عاشقم؛ رو میگردانی ام… تو آتش پاره ای! هی میرقصانی ام… از من که عاشقم؛ رو میگردانی ام… کلیپ های بیشتر از روشا در مجله شانس: <a rel="nofollow" href="http://shans.org" >http://shans.org</a>