جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مدرس اصول و فنون مذاکره استاد مذاکره بهزاد حسین عباسی10

۳ سال پیش
۲۳
٠٩١٢١٧٢٤٦٧٧ | ٠٩١٢٨٧٢٤٦٧٧ behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com<br /> <br /> |<br /> <br /> بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس برند مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس برندینگ تدریس دوره های مذاکره در سازمان شما <br /> <br /> |<br /> <br /> تلگرام telegram.me/crm_marketing<br /> <br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> <br /> اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi٠٨/ <br /> <br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> <br /> Behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com <br /> <br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> مدرس مذاکره استاد مذاکره تدریس مذاکره بهزاد حسین عباسی<br /> <br />