جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استاد مذاکره مدرس فنون مذاکره بهزاد حسین عباسی 17

۳ سال پیش
۹
09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com<br> |<br> بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس برند مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس برندینگ تدریس دوره های مذاکره در سازمان شما <br> |<br> تلگرام telegram.me/crm_marketing<br> <br> |<br> <br> اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ <br> <br> |<br> <br> Behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com <br> <br> |<br> مدرس مذاکره استاد مذاکره تدریس مذاکره بهزاد حسین عباسی<br>