جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چگونگی بستن الاستیک بر براکت های ارتدنسی

۳ سال پیش
۲۲۱
سیم های فلزی سنتی که در مراکز ارتدنسی ارائه می شوند، قادر به ترمیم تمام مشکلات مرتبط با عدم تناسب دندان ها هستند. نوع این سیم ها به دلخواه بیمار تعیین می شود. بیمار می تواند از بندهای رنگی و یا شفاف بر روی سیم ها استفاده کند.<br>