جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دانلود آهنگ اشک حسرت

۲ سال پیش
۸۹۰
اشک حسرت : اجرای زیبای گروه "شیدا و مسعود جاهد" -F.L.ف.ل. ------------ یه روزی رفتم که رفتم را واست خونده بودم اون زمان هـم به خدا تو کار دل موندهبودم یه روزی رفتم که رفتم را واست خونده بودم اون زمان هـم به خدا تو کار دل موندهبودم یه دل اینجا یه دل اونجا،اشک حسرت توی چشمام من عــــــــــــــــزیزم راه دوره، دل من ســـــنگ صبوره روزگار این جوری خواسته ،سرنوشت ها جور واجوره دلم آروم نداره ، دلم آروم نداره تا میگم غصه نخور دست به زاری میگذاره یه دل اینجا یه دل اونجا،اشک حسرت توی چشمام من عـــــــــــــــــزیزم راه دوره دل من ســـــنگ صبوره روزگار این جوری خواسته ،سرنوشت ها جور واجوره دل تا بی تاب نشده،اشکها ســیلاب نشده خدا حافــــــظ ،خدا حافــــــظ وقتی دل بد میاره گــــــــــریه حاصـــل نداره خدا حافــــــظ ،خدا حافــــــظ ،خدا حافــــــظ یه دل اینجا یه دل اونجا،اشک حسرت توی چشمام من عــــــــــــــــزیزم راه دوره، دل من ســـــنگ صبوره روزگار این جوری خواسته ،سرنوشت ها جور واجوره گرچـــه از جمله عزیزان خودم جدا میشــم باز میرم بســـوی او اگـــر نرم فنا میشـــــم گرچـــه از جمله عزیزان خودم جدا میشــم باز میرم بســـوی او اگـــر نرم فنا میشـــــم دل تا بی تاب نشده،اشکها ســیلاب نشده خدا حافــــــظ ،خدا حافــــــظ وقتی دل بد میاره گــــــــــریه حاصـــل نداره خدا حافــــــظ ،خدا حافــــــظ ،خدا حافــــــظ
۰ بازدید . ۵ ساعت پیش