جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ارتودنسی

۳ سال پیش
۷۵
ارتودنسی - گسترش عرضی فك بالا در كودكانی كه هنوز دندان شیری دارند توسط quad helix كه باعث افزایش فضا در فك بالا و بهبود تنفس كودك شود