جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سکانس فیلم گاو خشمگین: مونولوگ رابرت دنیرو در آیینه

۳ سال پیش
۳۷۶
در این سکانس فیلم گاو خشمگین میبینیم: پیکسینما: در این سکانس رابرت دنیرو در آیینه با خود صحبت میکند دیالوگ هایی از فیلم در باراندازمارلون براندو را تکرار میکند و در انتها خود را برای رفتن آماده میکند. صحبت او به عنوان یکی از دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما محسوب میشود. _____________________________ وب سایت: <a href="www.PIXINEMA.ir" rel="nofollow">www.PIXINEMA.ir</a> کانال تلگرام: T.me/PIXINEMA اینستاگرام: Instagram.com/Pixinema.ir #مارتین_اسکورسیزی #رابرت_دنیرو #فیلم_گاو_خشمگین #پیکسینما