جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش بستن ماشین اصلاح سر موزر (Moser)

۳ سال پیش
۲,۳۶۰,۶۸۷
در این ویدیو، می توانید آموزش بستن و سرهم کردن ماشین اصلاح سر موزر (moser) را مشاهده کنید و خودتون به تنهایی در خانه ماشین خراب شده ی خود را تعمیر کنید.