جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مفصل مصنوعی لگن چند سال کار میکنه

۱ سال پیش
۵۵
بعد از یک عمل جراحی تعویض مفصل ران، پروتز یا مفصل مصنوعی تا چند سال در بدن فعال و کارا باقی میماند و آیا اگر بعد از مدتی مشکلی برای آن پیش آمد باید عمل جراحی محددا انجام شود؟ چه مشکلات احتمالی ممکن است برای مفصل مصنوعی بوجود آید