جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آهنگ هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید بهاران خجسته باد

۵ سال پیش
۸,۶۶۰
آهنگ هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید بهاران خجسته باد سرود انقلابی هوا دلپذیر شد هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید پرستو به بازگشت زد نغمه امید به جوش آمدست خون درون رگ گیاه بهار خجسته باز خرامان رسد ز راه به خویشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز خشم که پیکار می کنند به آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد و این بند بندگی و این بار فقر و جهل به سرتاسر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد