جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دو تمرین برای مضراب چپ ۲ . حسین علیزاده . ده قطعه برای تار ۱ . آموزش تار نیما فریدونی.mp4

۳ سال پیش
۲۲
دو تمرین برای مضراب چپ ۲ . حسین علیزاده . ده قطعه برای تار ۱ . آموزش تار نیما فریدونی.mp4