جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دومین فرود موفقیت آمیز Aquila هواپیمای خورشیدی فیسبوک

۳ سال پیش
۵۷
دومین فرود موفقیت آمیز Aquila هواپیمای خورشیدی فیسبوک که ارتباط با اینترنت را برای سراسر جهان امکان پذیر می کند.