جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چگونه رسالت شخصی خود را پیدا کنیم؟

۴ سال پیش
۸۹۸
اگر نمیدانید چرا به دنیا آمده اید و رسالت شخصی شما در این دنیا چیست و چه کاری می خواهید در آینده انجام دهید. در این ویدئو یاد میگیرید که چگونه ماموریت زندگی خودتان را پیدا کنید و از سردرگمی ها رها شوید.<br> آموزش های بیشتر در سایت iqeq.ir