جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شاهنامه خوانى در ايل بختيارى

۵ سال پیش
۱,۰۵۴
رها شد ز بند زره موى اوى درفشان چو خورشيد شد روى اوى شگفت آمدش، گفت از ايران سپاه چنين دختر آيد به آوردگاه! شاهنامه خوانى در ايل بختيارى قدمتى بسيار دارد، اين اجراى داستان سهراب و گُردآفريد، كار يك زوج بختياريست؛ اردوان بيرگانى و مهرانگيز قلاوند ، به فرمى تأترى در اجراى داستانهاى شاهنامه زحمت كشيده اند. شاهنامه خوانی هرسال اول بهار توسط اغلب طوایف بختیاری خیلی پرشور برگزار میشود. (از فیسبوک مهدی فرجی)