جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سکانس طلایی - طبقه بندی انسان ها از نظر اسمیت

۳ سال پیش
۳۱۲
با توجه به بلایایی که امروز سر کره زمین آورده ایم ، حق با اسمیت است . ما نوعی ویروس هستیم که بعد از نابود کردن کره زمین ، در حال جستجوی سیاره ای بهتر برای زندگی هستیم ...