جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دختر کوچولو با کفش جغجغه ای

۴ سال پیش
۳۲۴
این ویدیو با عنوان "دختر کوچولو کفش جغجغه ای پوشیده ،نمی تونه از دست بقیه عصبانی بمونه!" در شبکه های اجتماعی بازدید بالای داشته است<br> برخی از ناظرات مسائل سیاسی معتقدند اگر تمام سران کشورها در زمان مذاکره از این کفشها بپوشند، هیچوقت جنگ نمیشود !