جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

به خدا دوچرخه خودمه :(

۴ سال پیش
۱۳۶
گریه دختر 8 ساله فلسطینی به خاطر توقیف دوچرخ اش به دست افسر اسرائیلی