جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پیش از رفتن به نمایشگاه صنعت ساختمان 97 حتما ببینید-این مصالح وفناوری ها در انجا پیدا می شود؟ بخش 189

۱ سال پیش
۱۳۰
گزیده ای از مصالح،محصولات و فناوری هایی که خوب است پیش از رفتن به نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ببینیم