جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

eghbale khodat

۴ سال پیش
۶,۸۱۳
دیـوانـه و دلبستـه ی اقـبال خودت باش!<br> سـرگـرم خودت عـاشق احـوال خـودت باش!<br> یـک لـحـظه نـخـور حـسـرت آن را که نداری<br> راضـی بـه هـمین چند قلم مـال خودت باش!<br> دنبال کـسی بـاش کـه دنبـال تـو باشد! <br> اینـگونه اگـر نـیست بـه دنبال خودت باش!<br> پرواز قـشـنگ اسـت ولـی بـی غـم ومنّت<br> منّت نکـش از غیر و پـر و بـال خـودت باش!<br> صـدسـال اگـر زنـده بـمـانـی گـذرانـی<br> پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش! <br> <br> #اقبال_لاهوری<br> دکلمه: #حمید_پوربهزاد