جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مستند انقلاب صنعتی پایدار

۳ سال پیش
۱۳۷
در این مستند شما با اختراعات مهندس جمشید آرین مخترع خودروی الکتریکی هوشمند آشنا میشوید همچنین مدارک و اسنادی از بیش از 15 سال فعالیت ایشان ارائه میگردد.