جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چرا پوتین صندلی اردوغان را انداخت؟

۲ سال پیش
۳,۲۸۵
نظر آقای اميررضا طباطبايی مدرس زبان بدن و فنون مذاکره: "امروز كه سر كلاس بودم، خيلي از دوستان برام پيام گذاشته بودن كه اين فيلم چه معني اي داره و چرا پوتين صندلي اردوغان را كشيد و انداخت!؟؟؟ در پاسخ دوستان عزيزم بايد بگم كه در حقيقت هيچ اتفاق خاصي نيفتاده.آخر جلسه بوده و پوتين خواست از اردوغان تشكر بكنه و دست بده و وقتي اردوغان خواست بلند بشه، پوتين كمي صندلي اردوغان را به سمت عقب برد تا اردوغان راحت از جاي خودش بلند بشه كه فشار دست پوتين و وزن كم صندلي باعث شد صندلي بيفته.يعني هيچ عمدي در كار نبوده.در ضمن پوتين بعد اين صحنه بسيار ديپلماتيك عمل كرد يعني حتي وقتي احساس كرد صندلي افتاده(از روي صداي صندلي) برنگشت.چون در عرف ديپلماتيك و آيين تشريفات رييس جمهور برنميگرده صندلي افتاده را برداره و طبق برنامه به سمت مسير خروج جلسه حركت كرد".