جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

جشن انبه در میناب-جشن برداشت محصول انبه در استان هرمزگان با رسومات خاص جنوب !

۱ سال پیش
۴۷۱
جشن شکرگزاری یاسمین گل وانبه میناب-روستاهای حکمی ، تیاب ، نخل ابراهیم ، شیخ آباد و بندر کلاهی از مهمترین مراکز برداشت انبه در هرمزگان است