جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نیروی محرکه زمین با دوبله فارسی - اقیانوس

۴ سال پیش
۲۷۳
در این قسمت سفری خواهید داشت به اقیانوس ها , اقیانوس هایی که می توان جز بزرگترین حفره های ابی دنیا نام برد. البته اقیانوس ها از نیروهای پایدار اولیه زمین هستند و قدرت عظیم آن ها به شکل گیری ظاهر و رفتار کلی سیاره زمین و هر آنچه که در آن زندگی می کند کمک می کند؛ بر این اساس دانشمندان به اقیانوس ها با نگاه سیاره های بزرگ ناشناخته می نگرند