جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

كودكانی كه بیگناه مجازات می شوند

۴ سال پیش
۲۲۲
بیماری ایدز از طریق تماس فیزیکی و معاشرت با بیمار انتقال نمی یابد، لطفا با تمام وجود این کودکان را در آغوش بگیرید