جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

لحظه برخورد دو هواپیمای سبک حامل ورزشکاران چترباز به یکدیگر

۴ سال پیش
۳۰۸
شما کلیپی از لحظه برخورد دو هواپیمای سبک حامل ورزشکاران چترباز به یکدیگر و پرت شدن چتربازان به بیرون از هواپیما را مشاهده می کنید.