جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کی گفته قلیون بد است؟ صحبتهای دکتر خیر اندیش درباره فواید قلیان

۳ سال پیش
۴,۳۲۶
کی گفته قلیون بد هست؟ دکتر خیر اندیش شبکه سه سیما صحبتهای دکتر خیر اندیش درباره فواید قلیان حسین خیراندیش فرزند: آقاجان متولد: 1335 - کاشان وضعیت تاهل: متاهل مدارج علمی : دکترا در رشته توسعه علمی طب سنتی از دانشگاه "طب سنتی" ارمنستان. پروفسوری در طب سنتی از "دانشگاه دولتی علوم طبیعی روسیه" سال 2012 . اخذ عنوان حکیم در طب سنتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1392 مکالمه زبان الف : انگلیسی ب : عربی سوابق کاری: مدیر حزب جمهوری اسلامی منطقه 7 استان تهران از سال 1359 تا 1362 . مسئول آموزش در حزب جمهوری اسلامی استان تهران از سال 1362 تا 1364 . کادر امور انجمن های اسلامی در حوزه معاونت فرهنگی نخست وزیری از سال 1364 تا 1366 . قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت موسس در سازمان اسلامی بین المللی دفاع از حقوق کودکان و قائم مقام دبیرکل سازمان )کافل( از سال 1366 تا 1371 . رئیس شعبه ایرانی دانشگاه بین المللی روسی ارمنی مخیتارگوش از سال 1392 تا کنون. رئیس شعبه ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه طب سنتی ارمنستان. عضو موسسه و مدیریت طب سنتی پژوهشکده طب کل نگر. مدرس فعالیت آموزشی روش تحلیل سیاسی، قانون اساسی و مفاهیم سیاسی در حزب جمهوری اسلامی مدرس دوره مقدماتی آشنایی با طب سنتی در "موسسه تحقیقات حجامت ایران" از سال 1360 تاکنون به بیش از 5500 پزشک و چندین هزار غیر پزشک. مدرس دوره های تخصصی طب سنتی در "موسسه تحقیقات حجامت ایران" از جمله مزاج شناسی، نبض شناسی، عنبیه شناسی و حمام، آب درمانی، گل درمانی، دعا درمانی، ضرورت هفتم مدرس آموزش آزاد طب سنتی – اسلامی در "دانشگاه تهران" از سال 1383 تا 1387 . استاد "دانشگاه طب سنتی ارمنستان" از سال 1387 تاکنون. مشاور ارشد طب سنتی دانشگاه طب سنتی ارمنستان. عضو ستاد تدوین نظام آموزش دامپزشکی سنتی ایران. استاد رشته پزشکی طب سنتی – اسلامی عمومی در "دانشگاه طب سنتی ارمنستان شعبه ایران" از سال 1390 تاکنون. تالیفات: زمینه علوم سیاسی: سیاست و دیانت ضرورت آگاهی سیاسی نقش رشد در شیوه رهبری ویژگی های نظام آگاهی بخش زمینه علوم انسانی: آسیب شناسی مدیریت از دیدگاه اسلام نقش نماز در کیفیت مدیریت مدیر آنسوی زندگی زمینه علوم پزشکی سنتی : 1 .تالیفات: کتاب حجامت از دیدگاه اسلام. کتاب حجامت از دیدگاه حکماء. کتاب حجامت درمانی)گزارش درمان 106 نوع بیماری به وسیله حجامت(. کتاب حجامت و طب سوزنی با همکاری دکت خسرو آگین. کتاب مزاج انواع )خلاصه ای از مزاج شناسی از دیدگاه طب سنتی اسلامی. کتاب مزاج شناسی و فیزیوپاتولوژی طب سنتی. کتاب زالو درمان بیماری ها. کتاب زنجبیل. کتاب داروهای اساسی در طب سنتی ایران. مقاله ضرورت هفتم / طرح نقش معنویت در درمان و پیشگیری از بیماریها. مقاله رکن پنجم / طرح درک معنویت در حوزه غیرانسانی. کتاب پنج تطهیر / طرح مفاهیم بهداشت جسم و روان از دیدگاه اسلام. کتاب عسل )از سری کتاب های داروهای اساسی در طب اسلامی(. کتاب متن و ترجمه احادیث، روایات، فتاوی مراجع معظم شیعه اهل تسنن و فرق مختلف پیرامون حجامت. تصحیح کتاب فرس نامه )پرورش و درمان بیماری های اسب( نوشته اسداله خان خونساری. 2 .ترجمه: کتاب حجامت درمانی، نوشته ایلکای زیهنی چیرالی.