جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

???? ویدئو پایولو نسپولی از ایستگاه فضایی «زمین از آن بالا چه

۲ سال پیش
۱۱۰
???? ویدئو پایولو نسپولی از ایستگاه فضایی «زمین از آن بالا چه شکلی است وقتی با سرعت ۴۰ کیلومتر بر ثانیه حرکت می کند؟!»