جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شعبده بازی با استفاده از تروکاژ! باز هم زک و کارهای خارق العاده اش !

۳ سال پیش
۹۵
در این ویدئو شعبده بازی با استفاده از تروکاژ (ایجاد تغییرات در قسمتی از یک پلان یا تلفیق دو پلان به صورتی که قسمتیهایی از هر دو پلان در یک پلان گنجانده شده باشد) مشاهده می کنید