جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

وضعیت جسمانی ورزشکاران ایرانی در ریو

۴ سال پیش
۱۳۳
وضعیت آمادگی ورزشکاران کشورمان در المپیک ریو و نگاهی اجمالی به حضور کاروانهای ایران در ادوار مختلف این رویداد موضوع گزارش علی عراقی است.