جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

زندگی متفاوت دو کودک در یک کشور

۴ سال پیش
۱۷۷
دو کودکی که زندگی متفاوتی دارند ولی هر دو در یک کشور زندگی می کنند یکی در ناز و نعمت و دیگری در فقر این ویدئو زیبا و دیدنی شما را به فکر وا میدارد.