جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

برادران کوررنگی که برای اولین بار رنگ ها را دیدند!!

۴ سال پیش
۵۹
کور رنگ ها دیگر قادر خواهند بود بوسیله عینک کروما (glasses chroma) رنگ ها را ببینند.