جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

روستایی که خود به خود آتش می گیرد!

۴ سال پیش
۱۵۷
وسایل دراین روستا خود به خود آتش می گیرند.اهالی این روستا معتقد که اینکار فرازمینی هاست.داستان کامل این روستا را در سایت زیر بخوانید:<br> bedandid.com