جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سندروم شهربنفش

۴ سال پیش
۱۹۰
در برخی روایات این داستان آمده که سازندگان Pokémon: Red and Green، این آهنگ را با کد ها و فرکانس هایی مخرب و آزار دهنده خاص ساخته اند که موجب تحریک شدن کودکان و خودکشی آن ها می شود.