جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

۳ سال پیش
۲۰۸
ویدئویی از یونیسف که نشان می دهد مردم چگونه با یک دختربچه در حالیکه لباس گران بر تن دارد و زمانی که لباس کهنه پوشیده، برخورد می کنند ...