جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

زمین از دیدگاه مسافرین یک فضا پیما

۴ سال پیش
۳۷۴
با دیدن این ویدئو میتوانید خود را در یک فضا پیما تصور کنید که در مدار زمین میگردد