جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

محمد مرسی به حبس ابد محکوم شد.

۴ سال پیش
۷۸
محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر برای چهارمین بار محاکمه شد. <br> این بار دادگاه جنایی قاهره روز شنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) محمد مرسی را در پرونده جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم کرد.