جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تصور خودروسازان از اتومبیل۱۰۰ سال آینده

۴ سال پیش
۳۹۸
از دهه سی میلادی، اتومبیل خودران یکی از هدف های طراحان و سازندگان خودرو بوده است.