جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

راه حل بحران اوکراین از دیدگاه واتیکان

۴ سال پیش
۱۳۳
واتیکان در نظر دارد نقشی دیپلماتیک در بحران اوکراین ایفا کند. پیترو پارولین، دبیر تشکیلات واتیکان، برای توزیع کمکهای بشر دوستانه به افرادی که در نتیجه جنگ در اوکراین آسیب دیده اند به این کشور سفر کرده اما در عین حال دیداری نیز با پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین داشت.