جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

توسعه و تعریض کانال پاناما سرانجام تکمیل شد

۴ سال پیش
۱۱۰
پروژه توسعه و تعریض کانال پاناما پس از ۹ سال سرانجام به پایان رسید و روز یکشنبه ۲۶ ژوئن (۶ تیرماه) بطور رسمی و با حضور رئیس جمهوری پاناما و مهمانان عالی رتبه رونمایی شد. <br>