جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سناتورهای آمریکا طرح سختگیری بیشتر برای خرید سلاح را رد کردند

۴ سال پیش
۱۰۱
طرحی که شماری از سناتورهای آمریکا برای اعمال سختگیری بیشتر بر خرید سلاح مطرح کرده بودند تصویب نشد.