جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اقتصاد و مهاجرت، محور تبلیغ طرفداران جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا

۴ سال پیش
۹۳
«کنترل» کلمه کلیدی است که طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر آن تاکید دارند: حفظ کنترل و بازیابی کنترل، کنترل مرزها و کنترل اقتصاد این کشور. آنها باور دارند که خروج از اتحادیه اروپا امکان پذیر است و به سود بریتانیا خواهد بود.<br>