جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مرکل خواهان بریتانیایی قوی در اتحادیه اروپاست

۴ سال پیش
۲۳۲
صدر اعظم آلمان یکی از همراهان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا است. آنگلا مرکل همواره ضمن حمایت از اتحاد کشورهای اروپایی خواستار اقداماتی برای جلوگیری از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است اگرچه هیچگاه مستقیم در رابطه با برپایی همه پرسی در این کشور اظهار نظر نکرده و تصمیم نهایی را به رای مردم این کشور نسبت داده است.