جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

قربانی جدید فیش های حقوقی؛کل اعضای صندوق توسعه ملی!

۴ سال پیش
۹۹
هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیات عامل در خصوص پرداخت حقوق و مزایا را تصویب کرد.