جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حادثه نیس، از جشن ملی تا عزای ملی به روایت شاهدان

۴ سال پیش
۱۲۶
حمله به جمعیت در شهر نیس فرانسه، جشن ملی این کشور را به عزا تبدیل کرد. تنها در عرض چند ثانیه هراس جمعیت را فراگرفت و هزاران نفر وحشتزده از محل گریختند. <br>