جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مردم در اعتراض به کودتا در ترکیه در میدان تقسیم گرد هم آمده اند

۴ سال پیش
۱۳۶