جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

انفجار و آتش سوزی بزرگ در پتروشیمی ماهشهر در جنوب خوزستان

۴ سال پیش
۱۳۹
آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر