جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ادامه پاکسازی در ارتش ترکیه پس از کودتای نافرجام؛ تعداد بازداشتی ها به شش هزار نفر رسید

۴ سال پیش
۲۰۱
یک روز پس از کودتای نافرجام در ترکیه عملیات پاکسازی ارتش ادامه دارد. بکر بزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی از بازداشت شش هزار نفر خبر داد و گفت که این تعداد بیشتر هم خواهد شد. نزدیک به سه هزار سرباز بازداشت شده اند و حدود سه هزار قاضی هم از مقام خود برکنار شده اند. در بین بازداشت شدگان شماری از ژنرال های ارتش ترکیه هم دیده می شوند.<br>