جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

احضار سفیری که فقط دو ماه است به تهران آمده

۴ سال پیش
۱۲۴
وزارت امورخارجه سفیر فرانسه را احضار کرد.