جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کشف یادداشتهای روزانه طراح هولوکاست

۵ سال پیش
۲۶۵
یادداشتهای روزانه یکی از قدرتمندترین افراد آلمان نازی که بتازگی پیدا شده است، جزییات جدیدی از ابعاد جنایتهای نازیها در دوران جنگ جهانی دوم را به نمایش می گذارد.<br>